By continuing to use this site, you accept the Terms of Use, and Privacy Policy associated with it. We use cookies to improve your user experience, perform audience measurements and allow you to share content on social networks: please see our Cookie Policy to find out more here. Please click on the button to give your consent.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Wegen North Sea Port

Deze GIS laag bevat de verschillende wegen die zich in het gebied van North Sea Port bevinden. Tevens zijn hierin volgende attributen opgenomen:

- beheerder van de weg

- indeling (apart fietspad of weg)

- verkeersbelasting (erftoegangsweg: lage verkeersbelasting, doorgaande weg: gemiddelde verkeersbelasting, verzamelweg: hoge verkeersbelasting)

- prioriteit (gewenst, noodzakelijk, onontbeerlijk) -> dit geeft aan met welke prioriteit onderhoudsmaatregelen uitgevoerd moeten worden

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.