Welkom

Welkom op het Open Data portaal van de Stad Gent. Dit initiatief is één van de acties in het vormgeven van Gent als 'smart city', waar toegankelijke data leidt tot betere informatie voor burger, bezoeker en bestuur. We nodigen iedereen uit om met deze datasets aan de slag te gaan. Via deze site willen we ook een overzicht geven van de ontwikkelde toepassingen die van deze datasets gebruik maken. Contacteer ons als uw ontwikkeling niet opgenomen is in het overzicht. Heeft u vragen rond open data, Apps For Ghent of suggesties voor datasets, kan u contact opnemen met  Data@stad.gent .

URL's naar de datasets

Het dataportaal is grondig aangepakt. Ook The DataTank (de software die de meeste van onze datasets publiceert) werd geüpgraded. Dat wil concreet zeggen dat datasets die nu nog de 'oude' URL gebruiken, beginnend met http://datatank.gent.be/ binnenkort niet meer zullen werken. Vanaf nu  wordt The DataTank aangeboden op http://datatank.gent.be/vX waarbij X een API versie aanduidt (Deze API versies staan los van The Datatank versies.). URLs beginnend met http://datatank4.gent.be blijven gewoon werken, maar worden op termijn geredirect naar een dergelijke URL. Van dan af aan zullen de versienummers van de API in het pad (dus niet als subdomein) worden opgenomen.

Je hoeft hier dus enkel rekening mee te houden als je nu nog URLs gebruikt die beginnen met http://datatank.gent.be. Mocht je toch iets van problemen ondervinden, mail dan gerust naar data@stad.gent.

 

Verken de datasets

Bestuur en beleid

Bevolking

Cultuur-Sport-Vrije tijd

Doelgroepen

Gezondheid

Grondgebied

Infrastructuur

Milieu en Natuur

Mobiliteit

Onderwijs & opvoeding

Toerisme

Veiligheid

Welzijn

Werk en Economie

Wonen