Welkom

 

Welkom op het Open Data portaal van de Stad Gent. Hier publiceren we data die je vrij kan gebruiken om je project vorm te geven.Via deze site willen we ook een overzicht geven van de ontwikkelde toepassingen die van deze datasets gebruik maken. Heeft u vragen rond open data, Apps For Ghent of suggesties voor datasets, kan u contact opnemen met  Data@stad.gent .

Meer info kan u ook vinden via onze twitteraccount of Facebookpagina

 

URL's naar de datasets

Het dataportaal is grondig aangepakt. Ook The DataTank (de software die de meeste van onze datasets publiceert) werd geüpgraded. Dat wil concreet zeggen dat datasets die nu nog de 'oude' URL gebruiken, beginnend met http://datatank.gent.be/ binnenkort niet meer zullen werken. Vanaf nu  wordt The DataTank aangeboden op http://datatank.gent.be/vX waarbij X een API versie aanduidt (Deze API versies staan los van The Datatank versies.). URLs beginnend met http://datatank4.gent.be blijven gewoon werken, maar worden op termijn geredirect naar een dergelijke URL. Van dan af aan zullen de versienummers van de API in het pad (dus niet als subdomein) worden opgenomen.

Je hoeft hier dus enkel rekening mee te houden als je nu nog URLs gebruikt die beginnen met http://datatank.gent.be. Mocht je toch iets van problemen ondervinden, mail dan gerust naar data@stad.gent.

Ik zie maar 500 records...

Door de paginering zie je de 500 eerste records. Wil je meer zien, ga je als volgt te werk:

In de url balk geef je na de adrescode dit in:

?offset=0&limit=500

De LIMIT bepaalt hoeveel records getoond worden (hier 500). Je kan dit nu anders gaan instellen, bvb 10000

De OFFSET bepaalt het record waar je start (hier 0, dus vanaf het eerste record). Je kan bvb starten vanaf record 500

 

http://datatank.stad.gent/4/cultuursportvrijetijd/bibliotheekuitleningen1998.json?offset=750&limit=3151 geeft records 751 tot 3151

Verken de datasets

Bestuur en beleid

Bevolking

Cultuur-Sport-Vrije tijd

Doelgroepen

Gezondheid

Grondgebied

Infrastructuur

Milieu en Natuur

Mobiliteit

Onderwijs & opvoeding

Toerisme

Veiligheid

Welzijn

Werk en Economie

Wonen