By continuing to use this site, you accept the Terms of Use, and Privacy Policy associated with it. We use cookies to improve your user experience, perform audience measurements and allow you to share content on social networks: please see our Cookie Policy to find out more here. Please click on the button to give your consent.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Locaties lokale dienstencentra en welzijnsbureaus (OCMW) Gent

Deze dataset bevat de locaties van de verschillende lokale dienstencentra en welzijnsbureaus in Gent.

Een lokaal dienstencentrum wil buurtbewoners zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol laten thuiswonen. Hierbij heeft het centrum extra aandacht voor de senioren en de meest kwetsbaren onder hen.

Het lokaal dienstencentrum vervult dit doel door informatie en advies aan te bieden, ontspannings- en vormingsactiviteiten te organiseren en zorg op maat aan te bieden.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.