By continuing to use this site, you accept the Terms of Use, and Privacy Policy associated with it. We use cookies to improve your user experience, perform audience measurements and allow you to share content on social networks: please see our Cookie Policy to find out more here. Please click on the button to give your consent.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Geluidsbelastingskaart Wegverkeer Gent

Strategische geluidsbelastingskaart voor de stad Gent betreffende wegverkeer volgens RL 2002/49/EG. Het referentiejaar van deze data is 2016.


Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lden. Het Lden-niveau is een gewogen jaargemiddelde geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de avond- en nachtniveaus relatief gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met de vaststelling dat geluidsoverlast des avonds en des nachts doorgaans als hinderlijker wordt ervaren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller is van de mate waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden.

Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.