Documentatie

Hier vindt u informatie over hoe u de open data kan gebruiken. Naast algemene informatie over de gebruikte formaten en syntax van de datasets, gaan we ook iets dieper in op de systemen waarin de data worden bijgehouden. Op die manier kan u een inschatting maken van de kwaliteit en bruikbaarheid van verschillende datasets.
 
Voor specifieke vragen kan u altijd contact opnemen met de databeheerder, de dienst data & informatie of via de reacties bij de dataset zelf.