Codeboek Dataset Survey Project Gent Sint-Pieters (2018)

Hieronder kan u het codeboek vinden voor de resultaten van de Project Gent Sint-Pieters Survey, uitgevoerd in begin 2018. De dataset kan je bekijken door op deze link te klikken. De vragenlijst zelf is eveneens beschikbaar op het portaal, via deze link.
 

Bij alle vragen (buiten de onderstaande uitzonderingen) geldt de volgende codering:

 • 0 = Nee
 • 1 = Ja

Hierop zijn er enkele uitzonderingen, namelijk:

Bij vraag 23: “Zijn de verschillende wandelrichtingen in en rond het station (treinperrons, busstation en tramhaltes, fietsenstallingen, taxizone etc.) duidelijk aangegeven?” [Zijndeverschillendewandelrichtingeninenrondhetstationt]

 • 1 = Absoluut niet duidelijk
 • 2 = Niet duidelijk
 • 3 = Neutraal
 • 4 = Duidelijk
 • 5 = Zeer duidelijk

Vraag 28: “In de toekomst zal deze fietsenparking nog uitgebreid worden tot aan het Koningin Mathildeplein. Bent u tevreden over de fietsenparking in zijn huidige situatie?” [Indetoekomstzaldezefietsenstallingnoguitgebreidwordento]

 • 1 = Helemaal niet tevreden
 • 2 = Niet tevreden
 • 3 = Neutraal
 • 4 = Tevreden
 • 5 = Zeer tevreden

Vraag 31: “Zijn de locaties van de verschillende fietsenstallingen duidelijk aangegeven?” [Zijndelocatiesvandeverschillendefietsenstallingenduidelij]

 • 1 = Zeer slecht
 • 2 = Eerder slecht
 • 3 = Neutraal
 • 4 = Eerder goed
 • 5 = Zeer goed

Vraag 36: “Bent u tevreden over de parkeergarage?” [Bentutevredenoverdeparkeergarage]

 • 1 = Absoluut niet tevreden
 • 2 = Niet tevreden
 • 3 = Neutraal
 • 4 = Tevreden
 • 5 = Zeer tevreden

Vraag 48: “Is de locatie van de ondergrondse taxistalling goed aangegeven?” [Isdelocatievandeondergrondsetaxistallinggoedaangegeven]

 • 1 = Absoluut niet duidelijk
 • 2 = Niet duidelijk
 • 3 = Neutraal
 • 4 = Duidelijk
 • 5 = Zeer duidelijk

Vraag 51: “Hoe staat u tegenover dit nieuwbouwproject?” [Hoestaatutegenoverditnieuwbouwproject]

 • 1 = Zeer negatief
 • 2 = Negatief
 • 3 = Neutraal
 • 4 = Positief
 • 5 = Zeer positief

Vraag 54: “Hoe staat u tegenover dit nieuwbouwproject?” [Hoestaatutegenoverditnieuwbouwproject_A]

 • 1 = Zeer negatief
 • 2 = Negatief
 • 3 = Neutraal
 • 4 = Positief
 • 5 = Zeer positief

Vraag 59: “Bent u tevreden met dit natuurpark?” [Bentutevredenmetditnatuurpark]

 • 1 = Absoluut niet tevreden
 • 2 = Niet tevreden
 • 3 = Neutraal
 • 4 = Tevreden
 • 5 = Zeer tevreden

Vraag 62: “Bent u tevreden met dit groen?” [Bentutevredenmetditgroen]

 • 1 = Absoluut niet tevreden
 • 2 = Niet tevreden
 • 3 = Neutraal
 • 4 = Tevreden
 • 5 = Zeer tevreden

Vraag 68: “Bent u tevreden over de ‘Minder Hinder’-maatregelen (o.m. inzake verkeersveiligheid, wegbewijzering, toegankelijkheid) gedurende de werken in de stationsomgeving?” [Bentutevredenoverde‘MinderHinder’maatregelenditzijnde]

 • 1 = Absoluut niet tevreden
 • 2 = Niet tevreden
 • 3 = Neutraal
 • 4 = Tevreden
 • 5 = Zeer tevreden

Vraag 73 - [Geslacht]

 • 1 = man
 • 2 = vrouw
 • 3 = x

Vraag 74 - [Leeftijdscategorie]

 • 1 = 16 – 24 jarigen
 • 2 = 25 – 39 jarigen
 • 3 = 40 – 64 jarigen
 • 4 = 65+

Vraag 75 - [Woonplaats]

 • 1 = Gent
 • 2 = Oost-Vlaanderen (Excl. Gent)
 • 3 = West-Vlaanderen
 • 4 = Antwerpen
 • 5 = Arondissement Leuven & Limburg
 • 6 = Brussel, Halle-Vilvoorde & Waals-Brabant