Gentse Feesten Organisatoren 2017

Een lijst van organisatoren van de Gentse Feesten 2017, te gebruiken samen met de Gentse Feesten .
@id: URI van de organisatie
@type: Type
address: Adres van de organisator
changed : Datum en uur dat de organisatie voor het laatst aangepast is
created: Datum en uur dat de organisatie voor het eerst toegevoegd is
memberOf: Geeft aan of deze organisatie gekend is als een Gents initiatief
name: Naam van de organisator
url: Verwijzing naar de website url van de organisator
uuid: Uniek id van de organisatie

Aangepast
Databron
Datatank Gent
Interested to use this data?
Abonneer op deze dataset
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij datawijzigingen.
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij structuurwijzigingen.

Reactie toevoegen