RVT en service flats

Wooncentra en services flats in kaart. Meer info
Een woonzorgcentrum is wellicht beter bekend onder de vroegere naam rusthuis. Wooncentra: Als in een woonzorgcentrum ook speciale plaatsen zijn voor zwaar zorgbehoevende ouderen, spreken we van een rust- en verzorgingstehuis (RVT). Ze worden allebei erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Een woonzorgcentrum biedt permanente opvang en verzorging aan ouderen.
Service flats : In een serviceflatgebouw of groep van assistentiewoningen huurt u een individuele flat waar u zelfstandig woont.

Aangepast
Databron
Geoserver Gent
Update frequentie
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/MaintenanceFrequencyCode/notPlanned
Interested to use this data?
Abonneer op deze dataset
Deze dataset wordt op regelmatige tijdstippen geüpdatet (zie update frequentie).
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij structuurwijzigingen.

Reactie toevoegen