Contour stad Gent 2003

IRI: https://stad.gent/dcat/geonetwork/dataset/refadm_vecgemeentegrens_gent
Beschrijving:
Selectie van Gent uit het voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen Vlaanderen. Het voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen doet dienst als referentie inzake de afgrenzingen van Vlaamse gemeenten voor het GIS-Vlaanderen. De ligging van de gemeentegrenzen is afgeleid van informatie van KADSCAN, de gescande en gegeorefereerde kadastrale perceelsplannen. Verder is ook informatie van officiële bronnen toegevoegd, o.a. in het staatsblad gepubliceerde grenswijzigingen. Het voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen omvat Vlaamse gemeenten, arrondissementen, provinciesen het Vlaams Gewest. Het is een "voorlopig referentiebestand" in afwachting van het ter beschikking komen van een definitief referentiebestand dat in samenwerking met nationale instellingen (NGI, NIS, AKRED) wordt opgesteld. Het definitieve bestand wordt verwacht in 2021. Er zijn meerdere versies tussen 2003 en vandaag.
Aangepast:
Update frequentie:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/MaintenanceFrequencyCode/notPlanned
Distributions: