Parkeertariefzones

IRI: https://stad.gent/dcat/geonetwork/dataset/mob_vecparkeertariefzones
Beschrijving:
Deze dataset geeft een overzicht van de verschillende parkeertariefzones zoals ze SINDS de invoering van het Parkeerplan in 2016 van kracht zijn. Binnen een parkeertariefzone is het tarief voor het parkeren (m.u.v. lokale regimes) overal gelijk. De parkeertariefzones die van kracht waren VOOR de invoering van het Parkeerplan in 2016, zijn terug te vinden onder de titel "Parkeertariefzones 2015".
Aangepast:
Update frequentie:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/MaintenanceFrequencyCode/asNeeded
Distributions: