Jeugdwerk locaties

Titel: Jeugdwerklokalen van de erkende jeugdverenigingen Samenvatting: De lokalen die gebruikt worden door de jeugdverenigingen die door de Stad Gent erkend zijn. Doel: Met deze dataset worden de jeugdwerklokalen in kaart gebracht - situering tov functies in het BPA / gewestplan / RUP   Attributen: ORGANISATIE: Naam van de jeugdvereniging

JD_STRAAT: straat waar het lokaal gelegen is

JD_HUISNR: huisnr van het lokaal indien van toepassing

JD_POSTCODE: postcode adres

JD_GEMEENTE: gemeente adres

 

Aangepast
Databron
Datatank Gent
Interested to use this data?
Abonneer op deze dataset
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij datawijzigingen.
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij structuurwijzigingen.

Reactie toevoegen