Parkeertariefzones

Inhoud Deze dataset geeft een overzicht van de verschillende parkeertariefzones. Deze zullen na invoering van het parkeerplan overal in Gent van kracht zijn.   Attributen * ID: het ID van de tariefzone (code) * Zone: de tariefzone in woorden * URL: de webpagina waar meer informatie te vinden is

Aangepast
Databron
Datatank Gent
Interested to use this data?
Abonneer op deze dataset
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij datawijzigingen.
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij structuurwijzigingen.

Reactie toevoegen