Parkinglocaties

Inhoud Huidige parkinglocaties in Gent   Attributen * Parking: naamgeving van de parking (code) * Naam: naam van de parking (voluit) * URL: weblink met meer informatie over de parking * Type: het type parking Parking Park and Ride

Aangepast
Databron
Datatank Gent
Interested to use this data?
Abonneer op deze dataset
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij datawijzigingen.
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij structuurwijzigingen.

Reactie toevoegen