Wegen Informatie Systeem

Het  WIS (Wegen informatie Systeem) bevat de fysische grenzen die de wegbaan opdelen in bestemmingen. Deze dataset beslaat het maaiveld, met name het terreinoppervlak. Er werd een onderverdeling gemaakt in hoger maaiveld (brugcontructies) en lager maaiveld (tunnels). Het attribuut bestemming bevat de indeling: Bermen, Fietspad, Fietspad_voetpad, Geo zone, Groenvoorziening, plantsoenen Parkeerstrook Rijweg Voetpad Werf Andere

Aangepast
Databron
Datatank Gent
Interested to use this data?
Abonneer op deze dataset
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij datawijzigingen.
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij structuurwijzigingen.

Reactie toevoegen