Parkeertariefzones

Deze dataset geeft een overzicht van de verschillende parkeertariefzones zoals ze SINDS de invoering van het Parkeerplan in 2016 van kracht zijn. Binnen een parkeertariefzone is het tarief voor het parkeren (m.u.v. lokale regimes) overal gelijk. De parkeertariefzones die van kracht waren VOOR de invoering van het Parkeerplan in 2016, zijn terug te vinden onder de titel "Parkeertariefzones 2015".

Aangepast
Databron
Geoserver Gent
Update frequentie
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/MaintenanceFrequencyCode/asNeeded
Interested to use this data?
Abonneer op deze dataset
Deze dataset wordt op regelmatige tijdstippen geüpdatet (zie update frequentie).
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij structuurwijzigingen.

Reactie toevoegen