Fietstellingen Visserij

Deze dataset bevat de historische gegevens van de fietstelpaal aan de Visserij. De tellingen lopen van 14/07/2011 tot 18/01/2017. De eerste kolom geeft de datum aan, in het formaat dd/mm/yy, de tweede kolom het tijdstip, in het formaat: hh:mm:ss, de derde het aantal tellingen op dit tijdstip (dus in het interval tussen dit tijdstip en het vorige) in de zuidelijke rijrichting, de vierde het aantal tellingen op dit tijdstip (dus in het interval tussen dit tijdstip en het vorige) in de noordelijke rijrichting

Aangepast
Databron
Datatank Gent
Interested to use this data?
Abonneer op deze dataset
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij datawijzigingen.
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij structuurwijzigingen.

Reactie toevoegen