Geluidsbelastingscontouren Gent (Lden) - 2010

Bevat informatie over de geluidsbelasting rond wegen en spoorwegen in de stad Gent. De informatie wordt via het Lden-niveau aangegeven. Het Lden-niveau is het gewogen gemiddelde van de geluidsniveaus voor de dag (07.00-19.00), de avond (19.00-23.00) en de nacht (23.00-07.00).

Aangepast
Databron
Datatank Gent
Interested to use this data?
Abonneer op deze dataset
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij datawijzigingen.
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij structuurwijzigingen.

Comments

.

Reactie toevoegen