fietstellingen Visserij 201312 tot 201505

Visserij 20131220 tot 20150527 Deze bestanden bevatten de historische gegevens van de fietstelpalen in Gent: De eerste kolom geeft de datum aan, in het formaat dd.mm.yy De tweede kolom het tijdstip, in het formaat: hh:mm:ss De derde het aantal tellingen op dit tijdstip (dus in het interval tussen dit tijdstip en het vorige) in de noordelijke rijrichting De vierde het aantal tellingen op dit tijdstip (dus in het interval tussen dit tijdstip en het vorige) in de zuidelijke rijrichting De vijfde is een controlekolom die aangeeft of de fietstelpaal dan al dan niet actief was.

Aangepast
Databron
Datatank Gent
Interested to use this data?
Abonneer op deze dataset
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij datawijzigingen.
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij structuurwijzigingen.

Reactie toevoegen