Vogeltelling Bourgoyen Metadata

de metadata over de vogeltellingen in de Bourgoyen. Tabelstructuur: Telling ID: nummer van de telling (komt overeen met tabel Vogeltelling Bourgoyen Waarnemingen) Datum: datum van de telling Waarnemer: naam van de waarnemer Soorten geteld:  LW: alleen bepaalde soorten geteld M: alleen meeuwen SN: specifieke soorten niet/onvolledig geteld ST: Alleen steltlopers W: alle watervogels WEGM: alle watervogels excl. ganzen en meeuwen WEGSM: alle waterv. excl. ganzen, steltl. en meeuw WEGSM: alle waterv. excl. ganzen, steltl. en meeuw. WEM: alle watervogels excl. meeuwen WEMS: alle watervogels excl. meeuwen en steltlopers ZG: alleen zwanen en ganzen Volledigheid van de telling:  N: niet geteld O: onvolledig V: volledig X: Geteld, geen vogels

Telomstandigheid G: gunstig/normaal O: Ongunstig

Waterstand H: Hoog L: Laag N: Normaal

Sneeuwbedekking E: overal L: plaatselijk N: geen

Ijsbedekking F: 100% L: 50% N: geen

   

Aangepast
Databron
Datatank Gent
Interested to use this data?
Abonneer op deze dataset
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij datawijzigingen.
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij structuurwijzigingen.

Reactie toevoegen