Parkeren - bewonerskaartzones

  Samenvatting:   overzicht van de verschillende bewonerskaartzones in Gent. Met een bewonerskaart kan de Gentenaar in zijn/haar buurt parkeren. Gent werd in verschillende zones onderverdeeld. Een houder van een bewonersparkeerkaart kan enkel parkeren in de zone vermeld op de bewonersparkeerkaart en dus niet in de rest van de stad. Doel:   Bij het ter beschikking stellen van de bewonerskaarten kan men adhv deze laag zien, binnen welke zone een bepaalde straat (van de aanvrager) valt. Attributen:   ZoneNr: nummer van de zone  

Aangepast
Databron
Datatank Gent
Interested to use this data?
Abonneer op deze dataset
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij datawijzigingen.
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij structuurwijzigingen.

Reactie toevoegen