Grens Havengebied

Deze dataset (oorspronkelijk in KML) geeft precies aan tot waar de grenzen van het Gentse havengebied lopen. De data werd aangeleverd door het Gents Havenbedrijf. Definitie: afbakening havengebied zoals vastgelegd in gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west’ definitief vastgesteld op 15 juli 2005 en gedeeltelijk aangepast door arrest Raad Van State 9 juni 2010. Geometrie     MultiPolygoon Attributen    Omtrek        omtrek van het havengebied (m)  Opp            oppervlakte van het havengebied (m²)

Aangepast
Databron
Datatank Gent
Interested to use this data?
Abonneer op deze dataset
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij datawijzigingen.
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij structuurwijzigingen.

Reactie toevoegen