Wijken

Administratieve indeling van de stad Gent. Voor de afbakening van deze wijken werd rekening gehouden met de indeling van de statistische sectoren. Een wijk bestaat dus uit 1 of meer statische sectoren. Hier werd rekening gehouden met historische en sociologische begrenzing, natuurlijke grenzen en de grootte van de gebeiden. De 25 wijken worden gegroepeerd in 7 stadsdelen. attributen: FID : nummering ARCGIS - nvt WIJZIGING : wijziging wijk tov eerste omlijning NIEUWNR : nieuw nummer NAAM Naam van het grotere stadsdeel (noord, oost, zuid, west, centrum) WIJK Naam van de wijk WIJKNR Nummer van de wijk OBJECTID ARCGIS nvt area nvt len nvt

Aangepast
Databron
Datatank Gent
Interested to use this data?
Abonneer op deze dataset
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij datawijzigingen.
U krijgt deze E-mails op uw Mijn Gent E-mail adres bij structuurwijzigingen.

Reactie toevoegen